Home » Skandinavisk Katolsk Tidskrift: Nummer 3, 2015 by Jon Peter Wieselgren
Skandinavisk Katolsk Tidskrift: Nummer 3, 2015 Jon Peter Wieselgren

Skandinavisk Katolsk Tidskrift: Nummer 3, 2015

Jon Peter Wieselgren

Published June 24th 2015
ISBN :
Paperback
376 pages
Enter the sum

 About the Book 

Detta är nummer 3 av Skandinavisk Katolsk Tidskrift, som utkom i juni 2015.Skandinavisk Katolsk Tidskrift ges ut av Svenska Katolska Akademien i avsikt att befrämja kunskapen om den katolska tron och dess konsekvenser på olika områden, t.ex. för kultur- och samhällsliv.I samklang med Akademiens syften är tidskriften inriktad mot traditionell katolsk teologi, filosofi och spiritualitet samt katolsk apologetik och samtidskritik, men innehåller även många andra inslag, t.ex. kommentarer till utvecklingen inom Kyrkan, Sverige och världen, artiklar om katolsk kultur och historia, material saxat från äldre nummer av olika nordiska katolska tidskrifter, böner, encyklikor, bokrecensioner, läsarbrev, innehåll av pastoral och homiletisk karaktär o.s.v. En särskild avdelning ägnas åt praktisk och teoretisk undervisning i liturgi med tonvikt på liturgiens historia och tradition.Tidskriftens skyddspatroner är S:t Thomas ab Aquino, S:t Pius V och S:t Pius X, dess valspråk liksom Akademiens ”Pro fide et veritate”.