Home » Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar - Dinsel Kavramlar - Dinsel Gereçler by Yusuf Altıntaş
Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar - Dinsel Kavramlar - Dinsel Gereçler Yusuf Altıntaş

Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar - Dinsel Kavramlar - Dinsel Gereçler

Yusuf Altıntaş

Published November 2001
ISBN : 9789757304210
Paperback
291 pages
Enter the sum

 About the Book 

“Yahudilikte Kavram ve Değerler” dinî bir yayın olmaktan ziyade, ilk Tek Tanrılı Göksel Din olan Yahudilik ve bu dinin mensupları olan Yahudiler hakkında dinsel kaynaklı verilerden hareketle güvenilir tarihsel/toplumsal bilgiler sunan çağdaş birMore“Yahudilikte Kavram ve Değerler” dinî bir yayın olmaktan ziyade, ilk Tek Tanrılı Göksel Din olan Yahudilik ve bu dinin mensupları olan Yahudiler hakkında dinsel kaynaklı verilerden hareketle güvenilir tarihsel/toplumsal bilgiler sunan çağdaş bir incelemeler toplamıdır. Konular, üç ana başlık altında toplanmakta ve yalın bir dille okura sunulmaktadır.Yahudi din kültürüne ilişkin doğru ve doyurucu bilgiler verebilecek kaynak sayısının pek fazla olmadığı Türkçemizde, “Yahudilikte Kavram ve Değerler”in, bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağı ve yalnız Yahudi dini mensuplarına değil, konuya ilgi duyan herkes için güvenilir bir başvuru olacağı inancını taşımaktayız.***“Concepts and Values in Judaism” is a collection of contemporary studies that provides historical/communal informations about the first monotheist religion, Judaism and the believers of that religion, The Jews and especially the Turkish Jews traditions based on religion.In the book- holidays like the new year according to the Hebrew calender, “Rosh-AShana”, the great day of mercy, “Kippur”, religious terms such as “Marriage in Judaism”, “Death in Jewish Traditions”- the subjects which religious equipments like “Mezzuzah”, “Mennorah”, “Sofar” are explained thoroughly in three main titles (Holidays, Religious Concepts, Religious Equipments) coming out to the readers in a simple language.